چند نکته درباره مهارت صحبت کردن جلوی جمع با استفاده از ابزار MBTI

Improvment5پاسخ زیر را خانم ساجده کیانی فر از دانش آموختگان MBTI برای دپارتمان  فرستاده و با افتخار قابل درج در سایت برای همگان است

Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus

از شخصیت شناسی برای ارتباط استفاده کنید( مقاله جدید cpp )

دانش MBTI تیپهای شخصیتی را به ۱۶ دسته تقسیم میکند ، مقاله زیر قصد دارد استفاده های بیشتر این دانش را یادآوری کند

Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus

مربای بهار نارنج ساری یا بابل، مساله این نیست!

در ساری موقع پذیرایی کلاس MBTI بحثی در گرفت بین ساروی ها و بابلی های کلاس درباره اینکه کدام یک مربای بهار نارنج درست و حسابی تری دارند ، کل کل عجیبی بود و  ما هم حیرون این وسط مونده بودیم ! بنا بود قضاوت نیز به ما سپرده شود که از هیچ یک از دو طرف متخاصم هیچ نمونه ای به ما جهت داوری داده نشد! تا اینکه عصر همان روز در پایان سخنرانی لغزشهای عاطفی یک مونا خانوم ( از خوانندگان با مرام سایت) اومد بالا همراه خواهرشون و یک بسته داد بهم و طوری گفت “برای همسر خانوم “که ما تا خود خونه جرات نکردیم بازش کنیم !

Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus

افزایش بازده در کار تیمی با استفاده از ابزار MBTI

 

How to use MBTI  for team development

نوشته زیر توسط مجتبی کریمی، عضو دپارتمان mbti خانه توانگری از وبلاگ cpp به فارسی برگردانده شده است

داشتن افرادی که ترجیحات شخصیتی MBTI خود را بدانند اولین قدمی اساسی در مدیریت روابط گروهی و دست و پنجه نرم کردن با بحران ها می باشد. زمانیکه اعضای گروه دانش کافی در مورد ترجیحات شخصی خود و رفتارهای مربوط به آنها را داشته باشند بهتر می توانند تفاوت های شخصیتی بین افراد را درک کرده و با آن کنار بیایند. از دیدگاه یک کارفرما، ابزار MBTI چارچوب بسیار خوبی را ارائه می کند که با استفاده از آن افراد می توانند آگاهی لازم را در مورد خود، دیگران و سازمانشان به دست آورند.

ترجیحات شخصیتی در یک گروه

Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus

دانش نصفه نیمه MBTI ، می تواند چیز خطرناکی باشد( مقاله جدید opp)

مقاله ترجمه شده زیر از سایت رسمی OPP انتخاب شده است  و توسط مجتبی کریمی ( دپارتمان MBTI خانه توانگری) ترجمه شده است

A little MBTI knowledge can be a dangerous thing

 Dr Penny Moyle, CEO at OPP

Man in box

اگر شما دانش آموخته  MBTI هستید، حتما می دانید که ابزار MBTI چقدر می تواند قدرتمند باشد. حتی شاید به چشم خود دیده باشید که این ابزار تا چه حد می تواند در زندگی کاری یک کارمند تأثیری بلندمدت داشته باشد و می دانم که Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus