نحوه تعامل با استادان سخت گیر با استفاده از ابزار MBTI

دلایل متعددی وجود دارد که چرا شما برخی از استادان را “سخت گیر” می دانید. شاید با نقطه نظرات آنها موافق نباشید و یا اینکه از منابعی که آنها استفاده می کنند خوشتان نیاید و یا حتی موضوع درس آنان را دوست نداشته باشید. در اغلب اوقات فارغ از اینکه از شیوه تدریس آنها رضایت ندارید – شاید دلیل این ناخرسندی این باشد که بین شما دو نفر تفاوت هایی در تیپ های شخصیتی وجود داشته باشد.

ادامه مطلب …

در راستای توسعه مهارتهای دانش آموختگان mbti ، پنجمین سوال از سوی دپارتمان mbti برای ایشان ارسال شده است. نظر خود را بر اساس متن استخراج کنید

ادامه مطلب …