نحوه تعامل با استادان سخت گیر با استفاده از ابزار MBTI

نحوه تعامل با استادان سخت گیر با استفاده از ابزار MBTI

دلایل متعددی وجود دارد که چرا شما برخی از استادان را “سخت گیر” می دانید. شاید با نقطه نظرات آنها موافق نباشید و یا اینکه از منابعی که آنها استفاده می کنند خوشتان نیاید و یا حتی موضوع درس آنان را دوست نداشته باشید. در اغلب اوقات فارغ از اینکه از شیوه تدریس آنها رضایت ندارید – شاید دلیل این ناخرسندی این باشد که بین شما دو نفر تفاوت هایی در تیپ های شخصیتی وجود داشته باشد.

Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus

سوال جدید برای دانش آموختگان MBTI

در راستای توسعه مهارتهای دانش آموختگان mbti ، پنجمین سوال از سوی دپارتمان mbti برای ایشان ارسال شده است. نظر خود را بر اساس متن استخراج کنید

Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus