دوره ۷۱ – مرداد ماه ۱۳۹۷

دوره ۶۹ – دی ماه ۱۳۹۵

دوره ۶۷ – مرداد ماه ۱۳۹۵

دوره ۶۳ – اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دوره ۶۰ – بهمن ماه ۱۳۹۴

دوره ۵۹ – دی ماه ۱۳۹۴

دوره ۴۰ – آذر ماه ۱۳۹۴

دوره ۳۹ – آبان ماه ۱۳۹۴

دوره ۳۶ – تیر ماه ۱۳۹۴

دوره ۳۵ – خرداد ماه ۱۳۹۴

دوره ۳۴ – اسفند ماه ۱۳۹۳

دوره ۳۳ – بهمن ماه ۱۳۹۳

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus