دکتر علیرضا شیری

دکتر علیرضا شیری

مدیر خانه توانگری و دپارتمان MBTI

دکتر علیرضا شیری، پزشک،آموزش دیده در حوزه روانشناسی عمقی از دانشگاه آکسفورد ، مدرس دانشگاه ، مدیر خانه توانگری طوبی ،مدیر مسوول مجله "ازدواج مثبت+" ، مدیر انتشارات خانه توانگری
وی بیش از ۸ سال است که در زمینه آموزش و تدریس دوره های شخصیت شناسی به شیوه MBTI فعالیت داشته و بیش از ۲۰۰۰ نفر از جوانان و متخصصان این مرز و بوم از دانش ایشان بهره برده اند.

مجتبی کریمی

مجتبی کریمی

MBTI Department Manager

کارشناس کامپیوتر و مدیر دپارتمان MBTI

الناز نیک صور

الناز نیک صور

MBTI COACH

کارشناس ارشد روانشناسی
مدیر بخش پرسش و پاسخ دپارتمان MBTI

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus