نوشته‌ها

کمال‌گرایی

«هیچ ترسی از کمال‌گرایی نداشته باشید … چون اصلا به آن دست نخواهید یافت.»  –  سالوادور دالی

ادامه مطلب …