با مسرت اعلام میکنیم در راستای ارتقای عالی  استانداردهای آموزشی خانه توانگری طوبی ، دکتر علیرضا شیری در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳  موفق به  اخذ موفقیت آمیز مدرک بین المللی PROFESSIONAL PRACTITIONER  مدرس و مربی حرفه ای MBTI- STEP I&II  از موسسه امریکایی  CPP ارگان  جهانی و رسمی MBTI  ؛  پس از کارگاه ۴ روزه  و پاس کردن آزمونهای مربوطه  گشت.

( خانه توانگری از سال ۲۰۰۷ به طور منظم دوره های حرفه ای MBTI را برای گروههای زیر برگزار کرده است : منابع انسانی سازمانهای دولتی و غیر دولتی/ روانشناسان و مشاورین و زوج درمانها / افراد علاقه مند به طور عمومی)

در این راستا ما لازم میبینیم که

  • استانداردهای آموزشی خود را به نحوی تغییر دهیم که دانشجویان سابق مان ، آخرین اطلاعات روز تنها موسسه رسمی ابزار در دنیا یعنی  CPP را دریافت کنند
  • برگزاری کارگاههای خود را با استانداردهای ۲۰۱۴ تنظیم کنیم
  • کارگاههای تخصصی زیر را بزودی برای فارغ التحصیلان خویش برگزار میکنیم .
  1. حل تعارض و  MBTI and Conflict
  2. تصمیم گیری MBTI and Decision Making

بنا به نوشته رسمی cpp ،  ابزار MBTI همچنان  پر استفاده ترین ابزار ارزیابی جهان برای درک تفاوتهای فردی و رونمایی از استعدادهای فردی در کار و ارتباط میان فردی است .

با این ابزار در بخشهای زیر میتوانید خود را رشد دهید :

  • کمک به رشد فردی و کار تیمی
  • پرورش و  حفظ بیشترین استعداد
  • پرورش توان رهبری در هر رده سازمانی
  • افزایش ارتباط و اهش تعارض
  • کشف دنیای کاری و افزایش بهره وری