نوشته‌ها

ENFJ ها افرادی به شدت اجتماعی بوده و اگر به آنها اجازه داده نشود که برای مدتی طولانی در میان اطرافیان و دوستانشان قرار گیرند، دچار تخلیه انرژی و نهایتا افسردگی می‌شوند. اینکه ENFJ ها را مجبور به انزوا کرده و به آنها اجازه ندهید که با دوستانشان بیرون بروند برایشان بسیار سخت خواهد بود. آنها می‌خواهند به کسانی که برایشان اهمیت دارد کمک کنند و اگر نتوانند این کار را بکنند دچار سردرگمی و درماندگی خواهند شد. اگر آنها احساس کنند که رابطه‌های نزدیکشان برایشان خطرناک خواهد بود، سریعا تمام انرژی‌های عاطفی خود را از دست خواهند داد. اگر این اتفاق برای آنها بیافتد دیگر هیچ انگیزه‌ای برای هیچ کاری نخواهند داشت و تلاشی هم برای ترمیم روابط خود نخواهند کرد.  بدترین چیز برای یک ENFJ آن است که روابط شخصی‌اش از نظم و ترتیب خارج شود. آنها تمام سعی و تلاششان را خواهند کرد که همه چیز را به روال عادی خود درآورده و سریعاً هم از کوره به در خواهند شد.

خسته‌کننده‌ترین افراد از نظر ENFJ ها کسانی هستند که دائماً از آنها توقع کاری را دارند. اگر این دست از افراد به طور پیوسته باعث خستگی آنها شوند و درخواست کمک بیشتری نیز از آنها بکنند، به شدت باعث تخلیه انرژی ENFJ ها خواهند شد. آنان نسبت به احساسات و عواطف دیگران بسیار حساس بوده و منفی‌گرایی مداوم دیگران به راحتی می‌تواند روحیه آنها را نابود کند.

مجتبی کریمی، دپارتمان MTBI خانه توانگری

منبع: Personality Growth

INFJ ها در چه شرایطی انرژی خود را از دست می دهند؟

INFJ ها به دلیل درونگرابودن (I) پس از اینکه تعاملات اجتماعی بیش از حدی داشته باشند دچار خستگی و تخلیه شدن انرژی می‌شوند. سخت‌ترین و کسل‌کننده‌ترین چیز برای یک INFJ این است که اطرافش را کلی آدم‌ پرحرف و ورّاج پر کرده باشند. اگر شخصی صرفا به این خاطر صحبت می کند که سکوت فضا را بشکند، به جای اینکه آرام در جای خود نشسته و فقط حرف‌های به درد بخور بزند، از نظر آنان فردی خسته‌کننده خواهد بود. INFJ ها افرادی بسیاری شخصی بوده و اغلب دور خودشان را محصور می‌کنند. اگر مجبور باشند با افرادی تعامل کنند که در یک دوره زمانی بلندمدت نتوانند به آنها اعتماد کنند، به سرعت  انرژیشان را از دست خواهند داد.

INFJ ها بیشتر در محیط هایی راحت هستند که اولا به آنها اعتماد داشته باشند و دوما از سوی آنها درک شوند. اگر اطرافیان دائم یک INFJ را مجبور کنند که در موقعیت‌های اجتماعی حاضر شود و یا از وی بخواهند که خودش را ابراز کند، عرصه را بر او تنگ و موجبات رنجش خاطر وی را فراهم خواهند کرد. مورد دیگری که از نظر INFJ ها بسیار ناراحت‌کننده بوده و به شدت انرژی آنها را از بین می‌برد این است که کسی استعدادهای آنان را سرکوب کند. INFJ ها دارای ترجیح شهودی (N) هستند و اگر کسی از آنها بخواهد که شهودشان را نادیده بگیرند، باعث خسته‌شدن و در نتیجه تخلیه انرژیشان خواهد شد. به آنها باید فرصت داد تا با استفاده از شهود قدرتمندشان به کاوش پرداخته تا بتوان به خوبی آنها را شناخت.

اگرچه INFJ ها افرادی هستند که به شدت مراقب دیگران بوده و مهارت گوش‌دادنشان به حرف دیگران بسیار قویست، ممکن است افراد نیازمند موجب تخلیه انرژیشان شوند. اگر دیگران دائما به دنبال این باشند که INFJ ها شخصا آنها را درمان کند، ممکن باعث خستگی و درماندگی آنها شود. INFJ ها که لقب «درمانگر» گرفته‌اند از اینکه به دیگران کمک کنند لذت فراوانی می‌برند، اما از اینکه مجبور به این کار باشند اصلا راضی نخواهند بود. آنان به اندازه کافی به خودشان فشار می‌آورند ولی دوست ندارند که دیگران آنها را تحت فشار قرار دهند.

مجتبی کریمی، دپارتمان MBTI خانه توانگری

منبع: Personality Growth