نوشته‌ها

مفاله زیر را آقای آرسام هورداد (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های تجدید پذیر ) ترجمه کرده اند.

 

بعد از مسجل شدن قهرمانی اندی ماری (تنیسور انگلیسی) در مسابقات تنیس ویمبلدون، پیروزی انگلیس در برابر حریف سنتی خود استرالیا در مسابقات کریکت، کسب مقام قهرمانی مسابقات Tour de France توسط کریس فروم و مطرح شدن نام او بعنوان دومین انگلیسی فاتح این مسابقات و درنهایت کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی دو و میدانی توسط کریستین اوهاروگو، یک فصل موفقیت آمیز دیگر برای ورزش بریتانیا به پایان رسید. اگرچه آمادگی بالای بدنی و توانایی های بالقوه ذاتی از عوامل مهم موفقیت قهرمانان ورزشی محسوب میشوند، اما هدف این مقاله بررسی ویژگی های شخصیتی قهرمانان و تاثیر آن بر کسب نتیجه بهتر در میادین ورزشی میباشد. ادامه مطلب …