تست MBTI

با سلام

ظرف ۴ ماه گذشته تمام سعی ما بر این بوده است که آزمون MBTI با استاندارد جهانی تقدیم به شما بزرگواران بشود

جمع بندی دپارتمان MBTI و تیم ای تی خانه توانگری بر این است که سیستم فعلی هرچند که به لحاظ اعتبار و صحت در حد عالی است ، اما نحوه ارائه خدمات به کاربران گرامی و سازمان ها شایستگی های بیشتری را میطلبد

از این رو تصمیم گرفتیم سرویس ۲۰۱۶ آزمون MBTI را با امکانات جدید تقدیم حضورتان کنیم

امکانات جدید :

  • همه امکانات قبلی بعلاوه STEP II ( 113 سواله )
  • گزارش های ویرایش شده جدید
  • شاخص Preference Clarty Index با ادبیات ساده تر