نگاه جانبدارانه در مورد تیپ شخصیتی: آیا برداشت های ما از ترجیحات دیگران الزاما صحیح است؟

متن زیر را آقای آرسام هورداد، از مترجمین دپارتمان MBTI خانه توانگری به فارسی ترجمه کرده اند.

_____________________________________________________________________

در کارهای گروهی یا هر نوع کاری که نیاز به مشارکت و همکاری تعدادی از افراد با یکدیگر وجود دارد، آن گروهی از سایرین کارآمدتر است که از مهارت های بخصوص هر تیپ شخصیتی استفاده موثرتری مینماید و در کنار آن توجه ویژه ای به وجود تفاوت مابین تیپ های شخصیتی و استفاده مفید و سازنده از این تفاوت ها نشان میدهد.

هرچند، تیپ شخصیتی ما ممکن است چنان برایمان حائز اهمیت باشد که این امر منجر به بروز نوعی نگاه جانبدارانه نسبت به ترجیحات خودمان در مقایسه با سایر افراد شود و از این رو از درک پذیرش و استفاده موثر از نقاط قوت سبک ذاتی دیگران غافل شویم. گاهی اوقات فهمیدن این که «آن چیزی که از دید ما کاملا طبیعی و صحیح به نظر میرسد الزاما همان نیست که دیگران نیز دنیا را با آن ادراک کرده و کارهایشان را انجام میدهند»، حتی برای افرادی که با تیپ شناسی آشنایی دارند دشوار مینماید. چنین ناتوانی در درک و پذیرش تفاوت ها گاه منجر به ایجاد کلیشه ها و پیش داوری هایی میشود که آن را نسبت به دیگران روا میداریم. آیا شما متهم به جانبداری از ترجیح خاصی در مقابل سایر ترجیحات هستید؟ تعدادی از جانبداری هایی که از افراد میشنویم شامل موراد زیر هستند:

جانبداری E-I

افراد برونگرا ممکن است خیال کنند که درونگرایان به عمد اطلاعات و دانسته های خود را از آنان مخفی کرده و با دیگران در میان نمیگذارند و علاقه ای به بحث هایی که در جریان است ندارند، این درحالی است که درونگرایان درذهن خود در حال فکر کردن به اطلاعات بدست آمده هستند. در اکثر موارد سکوت آنان نشانه علاقه مندی آنان به موضوع در حال بحث است.

افراد درونگرا نیز ممکن است برونگرایان را اشخاصی سطحی و کم عمق به حساب آورند که هرگز از بحث کردن در مورد موضوعات بی معنی دست برنمیدارند و این درحالی است که برونگرایان تنها تلاش میکنند تا از طریق حرف زدن راجع به موضوعات مختلف ایده هایشان را به حدی از پختگی برسانند که طرح و برنامه های معنادار و پالایش شده آنان به سطح افکارشان راه یابد.

جانبداری S-N

حسی ها افراد شهودی را مردمانی رویاپرداز و غیرواقع بین میپندارند که رویکرد بیش از حد همه جانبه ای را نسبت به امور لحاظ کرده و ایده آل های بسیار خوشبینانه ای را برای خود وضع میکنند که احتمال رخ دادن آنها در عالم واقع  اندک است، اما واقعیت این است که شهودی ها تمرکز خود را روی تصویر بزرگتر، احتمالات آینده و فرصت های پیش رو برای پیشرفت قرار میدهند.

افراد با ترجیح شهودی نیز حسی ها را افرادی بدقلق و منفی میبینند، علاوه بر این شهودی ها به دلیل رویکرد واقع گرایانه حسی ها به مسائل، چنین میپندارند که آنها هدفمندانه درحال ایجاد مانع هستند و این درحالی است که ممکن است حسی ها تنها فاقد اطلاعات مناسب برای حل مسئله باشند و به همین دلیل به دنبال پرسش از موضوعات عینی و عملی تر که منجر به اجرایی شدن طرح میشود هستند.

جانبداری T-F

ممکن است فکری ها بر این باور باشند که احساسی ها مسائل را بیش از اندازه شخصی میکنند و به همین سبب فرایند تصمیم گیری را به تاخیر می اندازند، اما در حقیقت احساسی ها برای درنظر گرفتن منافع و نیازهای دیگران و تلاش برای حفظ یکپارچگی و توافق جمع نیاز به زمان دارند، آنها همچنین برای موجه بودن نیز وقت صرف میکنند.

اشخاص با گرایش احساسی نیز ممکن است فکری ها را افرادی بی تفاوت، دارای رویکرد انتقادی و بی عاطفه ارزیابی کنند، در حالیکه مقصود فکری ها تنها تحلیل بی طرفانه یک موقعیت است تا با تصمیم گیری سریعتر، کارآمدی نتیجه نهایی را به حداکثر برسانند.

جانبداری J-P

افراد با ترجیح قضاوتی نیز به دلیل رویکرد «دقیقه نودی» ادراکی ها، آنها را افرادی تن پرور میبینند که قصد لطمه زدن و ایجاد خرابکاری در پروژه ها و طرح های آنان را دارند و این درحالی است که ادراکی ها قبل از رسیدن به نتیجه جامع به دنبال جمع آوری اطلاعات بیشتر هستند و بالاترین بازدهی آنان در حالتی است که به این مهم دست یابند.

ادراکی ها نیز قضاوتی ها را افرادی سخت گیر و غیرقابل تغییر (لجوج) میبینند، درحالیکه آنها تنها در تلاش اند تا در هر لحظه از درستی انجام امور اطمینان حاصل کرده و در شرایطی که فضای کاری رویکردی روشمند را ایجاب میکند اطمینان، آسایش و مشارکت اعضا در کارها را تضمین نمایند.

برای غلبه نمودن بر چنین کلیشه ها و پیش داوری هایی در مورد ترجیحات باید از نسبت دادن آنها به افراد اجتناب نمود، با روبه رو شدن با این حقیقت که ترجیحات شخصی شما تاثیر مستقیمی بر تفسیرتان از رفتار دیگران دارد به مفروضات و پیش داوری های خود اجازه ندهید که ذهنیت شما را نسبت به دیگران تحت تاثیر قرار دهند. علاوه بر این تلاش کنید تا مزایای این نوع نگاه بی طرفانه را به خود یادآوری نمائید، در غیر این صورت ممکن است بسیاری از مسائل در مورد رفتار و توانمندی های دیگران از دید شما مخفی بماند. به این ترتیب شما به همتایان خود با اعطای رویکردی نقادانه سود خواهید رساند، از این رو برای پذیرش دیدگاه های آنان آماده باشید و از تفاوت های مابین خودتان استفاده های اثربخش نمائید.

بعنوان کلام آخر، برای مصون ماندن در برابر دیدگاه جانبدارانه تلاش کنید تا نیات و مقاصد خود را شفاف تر بیان کنید، از این حقیقت آگاه باشید که اغلب اوقات تاثیری که ما از رفتار خود به دیگران منتقل میکنیم برای آنان بعنوان بخشی از واقعیت ادراک میشود و هدف ما نیز این است که از سوء تعبیر نسبت به رفتارهای خود پیشگیری نمائیم. با اعلام اینکه دقیقا چرا و به چه منظور داریم کاری را انجام میدهیم-یا چرا آنچه که بدان نیاز داریم را مهم میدانیم- نه تنها از رویکرد خود به شکلی موثر و مثبت حمایت میکنیم بلکه از تفسیر نادرست دیگران از مقاصدمان نیز جلوگیری بعمل می آوریم.

منبع: http://mbtiblog.psychometrics.com/2014/12/12/our-perception-is-not-reality-type-biases/

اشتراک گذاری

WhatsApp
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مرتبط