INTJ ها از کارهای احمقانه به هیچ وجه خوششان نمی‌آید، اما بیشتر از همه از کسی که عمداً غرور و تکبر از خود نشان می‌دهد نفرت دارند.

این سوءتفاهم نباید پیش بیاید که INTJ ها بی احساسند، بلکه آنها احساساتشان را در تصمیماتشان دخالت نمی دهند. بنابراین از دست کسانی که دائما لب به شکایت باز می کنند دل خوشی نخواهند داشت.

آدم‌های بیش از حد مغرور و بدخواه به شدت حال INTJ ها را خراب می‌کنند. اگر آنها را مجبور کنید که در یک دوره زمانی طولانی‌مدت پیش چنین افرادی بمانند، باعث نابودی و تحلیل کامل انرژی یک INTJ شده‌اید. آنان نیاز دارند که گاهی‌اوقات با خود خلوت کنند و اصلا دوست ندارند که کسی در این زمان‌ها خلوت آنان را بر هم زند. بعضی از افراد عادت دارند که خلوت دیگران را بدون اجازه و با بی‌ادبی به هم بریزند. این دسته از افراد در نظر INTJ ها همچون طاعونند. آنها از کارهای احمقانه به هیچ وجه خوششان نمی‌آید، اما بیشتر از همه از کسی که عمداً غرور و تکبر از خود نشان می‌دهد نفرت دارند. آنان عاشق دانشند و نسبت به آموختن بسیار مشتاق می‌باشند، بنابراین وقتی کسانی را می‌بینند که از آموختن چیزهای مهم سر باز می‌زنند، دچار سردرگمی و درماندگی می‌شوند. اینگونه افراد معمولا در مورد مسائل سطحی و بی‌معنی بحث می‌کنند که بالطبع اصلا مورد علاقه INTJ ها نمی‌باشند. اگر آنها را مجبور کنید که با اینگونه افراد صمیمی شوند و یا در یک جا قرار گیرند، مطمئن باشید که پس از آن زمان بسیار زیادی را باید در خلوت خود بگذرانند تا به حالت عادیشان برگردند.

مورد دیگری که باعث عصبانیت و تحلیل انرژی INTJ ها می‌شود، مشاهده افرادی است که دائماً عواطف و احساسات خود را ابراز می‌کنند. این سوءتفاهم پیش نیاید که INTJ ها بی‌احساسند، اما باید به این نکته توجه داشته باشید که به هیچ وجه با افرادی که دائماً دچار شکست عاطفی می‌شوند ارتباط خوبی برقرار نمی‌کنند. به این دلیل است که هیچگاه نمی‌توانند دلیل منطقی شکایت پیوسته برخی افراد را درک کنند.

مجتبی کریمی، دپارتمان MBTI خانه توانگری

منبع : Personality Growth