تیپ شخصیتی INFJ

INFJ ها (مشاوران)

infj-2کرسی و دیگران INFJ ها را مشاور (Counselor) نامیده اند. آنها میل و رغبت فوق العاده ای در فراهم آوردن رفاه دیگران دارند و قادرند تعاملات شخصی قدرتمندی را با مردم برقرار کرده، رشد شخصی و درونی آنها را فراهم آورند و آنها را بگونه ای هدایت کنند تا قدرت های بالقوه انسانی خود را درک کنند. اگرچه آنان هنگام کارکردن (نظیر نویسندگی) که نیاز به خلوت و توجه بالا دارد خوشحال هستند، اما مشاوران هنگام کارکردن با افراد و گروه ها به خوبی عمل کرده و رابطه ای را برقرار می کنند که به هیچ وجه سطحی و ظاهری نیست و هر جایی که بتوانند یک زمان ساکت و خصوصی پیدا می کنند تا بتوانند باتری های خود را شارژ کنند! مشاوران در مدیریت دیگران هم مهربان هستند و هم مثبت؛ شنوندگان چیره دستی بوده و به نظر می رسد که به صورت بالفطره و طبیعی علاقمند کمک به دیگران هستند تا بتوانند مشکلات شخصیشان را حل کنند. مشاوران که اغلب رهبران مشهود و نمایانی نیستند ترجیح می دهند با نزدیکان خود کار کنند و تأثیراتشان را در پشت صحنه اعمال کنند.

مشاوران کمیاب می باشند، شاید بتوان گفت حدود ۳ درصد جمعیت جامعه، و تا زمانیکه تمایل نداشته باشند درونی ترین افکارشان و یا عکس العملهای عاطفی قدرتمندشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، البته به غیر از کسانی که دوستشان دارند، شناختن آنها بسیار مشکل خواهد بود. آنها افرادی هستند به شدت خصوصی، با یک زندگی درونی پیچیده و به طور غیرمعمولی غنی. دوستان و همکارانی که آنها را برای مدتهای طولانی میشناسند شاید از ظاهرشدن آنها در کنارشان و یا در جمع دوستان متعجب شوند. این بدان معنا نیست که مشاوران افرادی دمدمی مزاج و پراکنده هستند بلکه به یکپارچگی ارزش بالایی قائل می شوند اما به هر حال کسانی هستند که شخصیت های مرموز و به هم تنیده ای دارند که حتی گاهی اوقات خودشان را نیز گیج می کند.

infj-1مشاوران تمایل دارند تا به صورت مؤثری در سازمان ها فعالیت کنند. به هماهنگی کارکنان ارزش گذاشته و هر کاری می کنند تا به کارکرد صحیح و بی عیب و نقص سازمان کمک کنند. آنان نظام های انسانی را می شناسند و به صورت خلاقانه ای از آن استفاده می کنند. در مشاوره دادن و همکاری با دیگران به خوبی عمل می کنند. مشاوران چه در نقش کارفرما باشند چه در نقش کارمند، به احساسات دیگران اهمیت داده و می توانند به خوبی میزان احساسات افراد را در سازمان ها اندازه گیری کنند.

به INFJ ها قدرت تخیل زنده و روشنی هدیه شده است و اغلب آنها را جزو شاعرانه ترین افراد در میان تمام تیپ ها می دانند و در واقع در بخش اعظمی از کفتگوهای روزانه شان از تخیلات شاعرانه استفاده می کنند. استعداد شگرف آنها در قدرت های زبانی – هم به صورت نوشتاری هم گفتاری – معمولا نوعی قدرت ارتباطی به آنها بخشیده است که می توانند با افراد به شیوه های شخصی ارتباط برقرار کنند. مشاورین به شدت شهودی هستند و می توانند احساسات یا قصد و نیت افراد را – چه خوب چه بد – تشخیص بدهند حتی پیش از اینکه خود شخص متوجه شود. چنین حساسیت فوق العاده نسبت به دیگران می توانند بر پایه توانایی قابل توجه مشاورین در تجربه تمام پدیده های روانی بسیار به نفع آنان باشد.

 منبع: http://www.keirsey.com/4temps/counselor.asp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.